Kommentar til DR Kontant om legetøjssikkerhed

Home/Kommentar til DR Kontant om legetøjssikkerhed

Kommentar til DR Kontant om legetøjssikkerhed

DR’s Kontant har bragt et indslag, som handler om, at man har fundet en række legetøjsprodukter, der ikke overholder legetøjsdirektivets regler. I den anledning udtaler sekretariatschef i Legebranchen Betina Schiønning:

  • Legebranchens helt overskyggende formål er, at danske børn kan lege sikkert. Derfor arbejder vi målrettet for, at produkter, der bringes i omsætning på det danske marked, overholder legetøjsdirektivet.
  • Legebranchen er rigtig ærgerlig over, at der er blevet solgt produkter, der ikke opfylder kravene til enten fysisk eller kemisk sikkerhed.
  • Legebranchens medlemmer har alle gennem deres medlemskab af foreningen erklæret at ville gøre deres bedste for at overholde reglerne, kontrollere deres leverandørkæder og tage alle forholdsregler. Hvis der alligevel skulle ske en fejl, forventer vi, at medlemmerne sørger for at rette op på forholdet med en effektiv indsats. Vi er derfor tilfredse med at konstatere, at Coop har taget sagen meget alvorligt og foreløbig har fjernet alle deres fidget spinnere fra handlen, mens de afventer yderligere analyser. Legebranchen vil opfordre foreningens øvrige medlemmer til at være ekstra opmærksomme på fidget spinnere generelt og om nødvendigt tage tilsvarende midler i brug.
  • Legebranchen er bekymrede, men ikke overraskede over, at der gennem de mere uetablerede salgssteder, som f.eks. markeder som vist i programmet, er fundet mange produkter, der ikke overholder lovgivningen. Legebranchen opfordrer ofte kontrolmyndighederne til at være opmærksomme på disse kanaler, da erfaringen viser, at der ofte er ganske alvorlige problemer med fund af produkter, der ikke lever op lovgivningen, på denne type salgssteder.
  • Legebranchen har et tæt samarbejde med de regulerende myndigheder og bruger meget tid på at uddanne og rådgive vores medlemmer, så det sikres, at alle led i kæden fra produktion til salg kender legetøjsreglerne. Den 12. september har Legebranchen, Miljøstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Tænk Kemi endnu et arrangement for både medlemmer og ikke-medlemmer, hvor vi sammen sætter fokus på indholdet af reglerne og de praktiske muligheder for at kontrollere leverandørkæderne.