Leg og brugen af legetøj har en kæmpe værdi for børns livskvalitet og udvikling. Derfor er det også af allerstørste vigtighed, at det er sikkert for børn at bruge legetøjet.

Det ligger øverst på LEGs dagsorden at hjælpe til, at vores medlemmer kender lovgivningen på legetøjsområdet og gør deres yderste for at overholde lovgivningen, så forældre og børn uden fare kan lege med det legetøj, som vores producenter, grossister og detaillister sælger.

Legetøj er blandt de mest sikre og mest regulerede forbrugerprodukter i EU, og helt fra fremstillingsfasen er der krav til legetøjets indholdsmæssige sammensætning i relation til kemi mv., ligesom der stilles høje krav til den fysiske indretning af legetøjet med henblik på at forhindre ulykker.

I Danmark er det Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlige for reguleringen og håndhævelsen af lovgivningen på legetøjsområdet. LEG har et godt samarbejde med myndighederne og deltager jævnligt i dialogmøder med Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

På www.legetøjsregler.dk kan du læse mere om de regler, som de danske legetøjsproducenter, grossister og forhandlere er underlagt.

Alle seriøse legetøjsproducenter får testet deres legetøj for at sikre, at sammensætningen og indretningen af det legetøj, som de producerer, er i overensstemmelse med lovgivningen og ikke er til fare for børn.

Denne lille video viser, hvordan legetøj sikkerhedstestes: