Alle børn uanset kulturel og geografisk baggrund har et basalt behov for at lege – på linje med deres behov for at få mad, søvn og omsorg. Det er derfor ikke uden grund, at retten til leg også er indskrevet som en grundlæggende rettighed i FN’s børnekonventions artikel 31.

Alle forskere inden for børn og leg er enige om, at legen har uvurderlig værdi for børns udvikling af bl.a. kreative, sociale, kognitive og motoriske færdigheder. Samtidig har legen stor betydning for børns evne til at indlære mere klassiske færdigheder som sprog, læsning, skrivning og matematik. Undersøgelser viser også, at børn, der leger meget, er gladere børn, der i højere grad er i stand til at regulere deres følelser og er bedre holdspillere end jævnaldrende, der leger mindre.

Men selvom leg er fordrende for indlæringen og udviklingen af færdigheder, som nutidens samfund prioriterer, bør legen også i høj grad anerkendes for det, som børnene selv sætter højst og giver dem en oplevelse af livskvalitet; leg for legen skyld.

LEGs medlemmer er stolte af den værdi, som leg og legetøj bidrager med til samfundet og særligt til børns udvikling.

Værdien af leg – en indsigt i legens nødvendighed

Legebranchen har bedt den anerkendte legeforsker Carsten Jessen fortælle lidt om værdien af leg. Hør ham i denne video og bliv klogere på, hvorfor det er så vigtigt, at vi leger!

International undersøgelse

Den europæiske legetøjsbrancheforening TIE har lavet en spændende undersøgelse om værdien af børns leg.

Læs mere

”At opnå noget nyt opnås ikke gennem intellektet, men gennem legeinstinktet”

Carl Jung, schweizisk psykoanalytiker, 1874-1961

”Fantasi og forestillingsevne er vigtigere end viden”

Albert Einstein, tysk teoretisk fysiker, 1879-1955

”Legen og dens spektrum af æstetik og symbolske former kan betragtes som en antropologisk konstant for vores art”

Flemming Mouritsen, Lektor ved Århus Universitet og forsker i legekultur

“It would be wise for any society wishing to fully benefit from its potential to provide quality children’s play opportunities”

Dr. David Whitebread, Senior Lecturer in Psychology of Education at University of Cambridge

“Children need the freedom and time to play. Play is not at luxury. Play is a necessity”

Kay Redfield Jamison, amerikansk professor i psykiatri

”“A human being becomes truly human when he plays””

Friedrich Schiller, Tysk digter, filosof, historiker og manuskriptforfatter, 1759-1805

”Legene, ja, som de fyldte vores dage! Hvad havde min barndom været uden dem! Hvad ville for resten alle børns barndom have været, hvis legen ikke fandtes i deres liv?”

Astrid Lindgren, forfatter