Konference om revisionen af legetøjsdirektivet

EU-Kommissionen fremlagde i juli 2023 deres forslag til en ny forordning for legetøj. Forhandlingerne i rådsarbejdsgruppen er lige nu i fuld gang.

Til konferencen vil der være mulighed for at høre en status på forhandlingerne i rådet fra det belgiske EU-formandskab; høre synspunkter om revisionen fra repræsentanter for Europa Parlamentet samt fra danske og europæiske interessenter; og desuden blive klogere på de danske myndigheders overvejelser i arbejdet med revisionen.

Se programmet for dagen her: Konference om revisionen af legetøjsdirektivet

Første del af dagen vil foregå på engelsk, mens anden del vil være målrettet danske interessenter og foregå på dansk.

Pris: Gratis.

Sted: LEGO Campus, Billund

Yderligere information: Käthe Dahl-Jensen (kdj@danskerhverv.dk)

Tilmelding via dette link senest den 26. februar 2024.