Ansvarlighed


LEG arbejder for at opretholde og udvikle en ansvarsbevidst branche og stiller krav til medlemmerne om, at de overholder gældende lovgivning samt foreningens etiske Retningslinjer, der fokusere på produktsikkerhed, produktionsforhold, miljø, immaterielle rettigheder og markedsføring. Alle medlemmerne af LEG har tilsluttet sig og efterlever de etiske retningslinjer; virksomheder, der ikke overholder de etiske retningslinjerne, kan ikke være medlem af LEG.

Læs foreningens etiske retningslinjer her

LEG arbejder for at øge forståelsen for legens positive bidrag til børns liv og udvikling; og for et velkontrolleret marked med fokus på produkt- og forbrugersikkerhed. LEG har udviklet politikker der adresserer disse områder, og forventer at foreningens medlemmer overholder disse.

LEG mener, at forbrugerne skal kunne føle sig trygge ved de produkter de køber. En forudsætning for dette er et velkontrolleret marked, hvor lovgivning og regler håndhæves effektivt, således at kun forsvarlige og lovlige produkter bliver solgt, og derfor mener LEG også at virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, skal stilles til ansvar.