Kontingent


Du skal betale et kontingent for at være medlem af LEG. Kontingentsatserne godkendes på den årlige generalforsamling.

Kontingentsatser for 2020

 *) Reguleret med 2,5 % i forhold 2019