Kontingent


Du skal betale et kontingent for at være medlem af LEG. Kontingentsatserne godkendes på den årlige generalforsamling.

Kontingentsatser for 2022

 *) Reguleret med 3,2 pct. ift. 2021