Forhandlingerne om børnenes sikkerhed er startet


Fredag i sidste uge havde Legebranchen - LEG ; Ole Hammer, Jon Vastrup og Betina Schiønning foretræde for Folketingets Europaudvalg om den nye Legetøjsforordning.

Beskeden til udvalget om, hvad de bør forpligte regeringen til at arbejde for, var i store træk: 

1) Hvis I mener, at børns sikkerhed er vigtig; sørg for at regulere onlinemarkedspladser og lignende platforme, så de ikke kan fortsætte med at formidle farlige produkter fra 3. lande ansvarsfrit. Det er muligt juridisk. Valget er politisk. 

2) Lav ikke regler, der hverken kan håndhæves eller dokumenteres. Det er ren signalpolitik, som kun ansvarlige virksomheder vil bestræbe sig på at overholde

3) Beskyttelse af miljøet mod skadelige stoffer er alles opgave; det skal derfor ske i lovgivninger, der gælder på tværs af forbrugerprodukter, f.eks REACH lovgivningen

4) Hvis man mener det alvorligt; sørg for, at der er tilstrækkelige ressourcer til håndhævelse og kontrol. Det er ikke tilfældet idag. Kemikalieinspektionen har 20 medarbejdere til at håndhæve AL kemikalielovgivning i DK

Link til fortrædet kan hentes her