Legetøjssikkerhed


Leg og legetøj har en kæmpe værdi for børns livskvalitet og udvikling, og det er derfor LEG arbejder målrettet med at det legetøj, som børn leger med, er i orden. Dette sker både ved at LEG hjælper og rådgiver forenings medlemmer, så de altid har den mest opdaterede viden om lovgivningen og gør deres yderste for at overholde denne; men også gennem tæt kontakt og dialog med myndighederne. Det er et kardinalpunkt for LEG, at børn uden fare skal kunne lege med det legetøj, som foreningens medlemmer sælger.

Legetøj er blandt de mest sikre og mest regulerede forbrugerprodukter i EU, og helt fra fremstillingsfasen er der krav til legetøjets indholdsmæssige sammensætning i relation til kemi mv., ligesom der stilles høje krav til den fysiske indretning af legetøjet med henblik på at forhindre ulykker.

Alle seriøse legetøjsproducenter får testet deres legetøj for at sikre, at legetøjet er produceret i overensstemmelse med lovgivningen og ikke er til fare for børn.

I Danmark er det Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlige for reguleringen og håndhævelsen af lovgivningen på legetøjsområdet. LEG har et godt samarbejde med myndighederne og deltager jævnligt i dialogmøder med Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

LEG har samlet en række gode råd til forbrugerne med fokus på sikkerhed og på, hvad du selv kan gøre for at sikre, at det legetøj du køber, er i orden. På legetøjsregler.dk kan du ligeledes læse mere om de regler, som alle danske legetøjsproducenter, grossister og forhandlere er underlagt.

Ligeledes har LEG har udviklet både en produkt- og forbrugersikkerhedspolitik, som foreningen forventer at medlemmerne overholder.