Legens værdi


Alle børn uanset kulturel og geografisk baggrund har et basalt behov for at lege – på linje med deres behov for at få mad, søvn og omsorg. Det er derfor ikke uden grund, at retten til leg også er indskrevet som en grundlæggende rettighed i FN’s børnekonventions artikel 31.

Alle forskere inden for børn og leg er enige om, at legen har uvurderlig værdi for børns udvikling af bl.a. kreative, sociale, kognitive og motoriske færdigheder. Samtidig har legen stor betydning for børns evne til at indlære mere klassiske færdigheder som sprog, læsning, skrivning og matematik. Undersøgelser viser også, at børn, der leger meget, er gladere børn, der i højere grad er i stand til at regulere deres følelser og er bedre holdspillere end jævnaldrende, der leger mindre.

Men selvom leg er fordrende for indlæringen og udviklingen af færdigheder, som nutidens samfund prioriterer, bør legen også i høj grad anerkendes for det, som børnene selv sætter højst og giver dem en oplevelse af livskvalitet; leg for legen skyld.

LEG arbejder for at legen bliver anerkendt som en værdifuldt bidrag til samfundet og særligt til børns udvikling. Foreningen har bedt den anerkendte legeforsker Carsten Jessen fortælle lidt om værdien af leg. Hør ham i denne video og bliv klogere på, hvorfor det er så vigtigt, at vi leger.

Se interview med Carsten Jessen: Værdien af leg - en indsigt i legens nødvendighed

Det er ikke kun i Danmark vi arbejder med legens værdi og anerkendelse, det sker også europæisk bl.a. har den europæiske legetøjsbrancheforening TIE lavet en spændende undersøgelse om værdien af børns leg.

Læs undersøgelsen fra TIE om værdien af leg her (på engelsk)