Etiske retningslinjer


Som medlem af LEG er du forpligtet til, efter bedste evne, at efterleve foreningens etiske retningslinjer, der fokuserer på produktsikkerhed, produktionsforhold, miljø, immaterielle rettigheder og markedsføring.

Forsætlige eller gentagne brud på retningslinjerne kan føre til eksklusion af foreningen.

De etiske retningslinjer besluttes af generalforsamlingen.

Læs foreningens etiske retningslinjer

Yderligere har LEG udviklet politikker inden for produkt- og forbrugersikkerhed, som foreningen forventer, at medlemmerne overholder.

Læs foreningens politikker her.