Dét mener LEG


LEG ønsker en ansvarlig branche og har derfor formuleret klare holdninger til følgende områder:

Lovgivning

I LEG mener vi at:

 • Lovgivningen skal være risikobaseret og håndhæves effektivt
 • Det skal være praktisk muligt at efterleve loven
 • Lovgivning skal udformes på EU-niveau og implementeres ensartet
 • Myndighederne bør lave kontrol på både produkt- og virksomhedsniveau
 • Dialog og transparens er nødvendigt for at sikre en god dialog med myndighederne

 Produkt- og forbrugersikkerhed

I LEG mener vi at:

 • Forbrugerne skal være trygge ved de produkter de køber
 • Branchens medlemmer skal tage ansvar for de produkter de sælger
 • Myndighederne skal tage ansvar for at kun sikre produkter kan købes i Danmark
 • Forbrugerne kan hjælpe med at begrænse import af ulovlige produkter ved at stille spørgsmål og kun at handle med ansvarlige virksomheder
 • Medierne har en vigtig rolle ved at viderebringe information til forbrugerne på en seriøs og balanceret måde

 Ansvarlighed

I LEG mener vi at:

 • Produkter skal produceres på fabrikker med passende etiske standarder
 • De miljømæssige konsekvenser skal minimeres og inddrages i design og produktion af produkter og emballage
 • Immaterielle rettigheder skal overholdes
 • Produkter skal markedsføres på lovlig, anstændig og sandfærdig vis

LEG har konkretiseret sine holdninger i foreningens etiske retningslinjer og i en række politikker; og foreningen stiller krav til medlemmerne om, efter bedste evne, at efterleve og overholde disse.