Årets aktiviteter


LEG har en række tilbagevendende årlige aktiviteter, du som medlem kan deltage i. Dette inkluderer bl.a. foreningens generalforsamling, to årlige netværksarrangementer, dialogmøder med myndighederne samt Årets spil.