Samarbejde


LEG varetager medlemmernes interesser og samarbejder derfor tæt med både nationale og internationale interessenter. Det gælder de danske myndigheder - i særdeleshed Miljøministeriet, Miljøstyrelsen samt Sikkerhedsstyrelsen. Derudover bidrager LEG med at udvikle en ansvarsbevidst legebranche i internationalt regi gennem Toy Industries of Europe (TIE) og International Council of Toy Industries (ICTI).


Nationalt samarbejde

Dialog med danske myndigheder
LEG ønsker en løbende og konstruktiv dialog med de danske myndigheder og arbejder for gennemsigtighed i forhold til, hvordan lovgivningen tolkes og hvad myndighederne forventer af branchen. Samtidig ønsker LEG, at myndighederne klart og tydeligt vejleder omkring implementering af lovgivningen i sådan grad at det praktisk er muligt for virksomhederne at efterleve loven, f.eks. ved at der forefindes testmetoder og grænseværdier, der kan efterprøves.

Brobygning mellem virksomheder og myndigheder
LEG deltager jævnligt i dialogmøder med Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlige for lovgivningen på legetøjsområdet i Danmark. Ligeledes kommer LEG med input til høringssvar til myndigheder på vegne af medlemmerne. På den måde sikrer LEG, at medlemmernes interesser bliver varetaget og sørger for brobygning mellem virksomheder og myndigheder. Samtidig deltager LEG i dialog med myndighederne omkring ny og forbedret lovgivning, samt ændringer i eksisterende lovgivning og direktiver.

Internationalt samarbejde

LEG bidrager til det internationale legebranche og indgår i et aktivt samarbejde med Toy Industries of Europe (TIE) og International Council of Toy Industries (ICTI).

Med LEG’s medlemskab i Toy Industries of Europe (TIE) får foreningens medlemmer løbende information om det internationale samarbejde. Sekretariatet repræsenterer ligeledes medlemmernes interesser i møder og udvalg og sikrer derved også LEG’s stemme og tilstedeværelse i forbindelse med beslutningsprocesserne i EU-regi.