Bestyrelsen

Bestyrelsen i LEG består af seks medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er to år og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen sammensættes således, at den består af to producenter, to grossister/importører og to detailhandlere. Derudover vælges der tre suppleanter, én fra hver kategori.

Producent:

 • Kathrine Bisgaard Vase (formand)
  LEGO System A/S

 • Jessica Ibsen
  Mattel Inc

Grossist:

 • Lene Baadsgaard (næstformand)
  av form A/S

 • Morten Li-Nielsen
  LINIEX ApS

Detail:

 • Michael Ege
  Panduro Hobby AB

 • Ditte Fast Bonde
  Salling Group


Suppleanter:

 • Bettina Sølvberg Nielsen (Producent)
  Hasbro Nordic

 • Janet Ring (Grossist)
  Room2Play

 • Martin Kærgaard (Detail)
  Indeks Retail A/S