Bestyrelsen

Bestyrelsen i LEG består af seks medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er to år og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen sammensættes således, at den består af to producenter, to grossister/importører og to detailhandlere. Derudover vælges der tre suppleanter, én fra hver kategori.

Formand
Ole Hammer
LEGO System A/S

(Producent)

Næstformand
Lene Baadsgaard
Creativ Company 

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem
Jessica Ibsen
Mattel Inc

(Producent)

Bestyrelsesmedlem
Morten Li-Nielsen
LINIEX ApS

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem
Michael Ege
Panduro Hoppy AB

(Detail)

Kasserer
Ditte Fast Bonde
Salling Group

(Detail)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Bettina Sølvberg Nielsen
Hasbro Nordic

(Producent)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Janet Ring
Room2play

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Martin Kærgaard
Indeks Retail A/S

(Detail)