Bestyrelsen

Bestyrelsen i LEG består af seks medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er to år og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen sammensættes således, at den består af to producenter, to grossister/importører og to detailhandlere. Derudover vælges der tre suppleanter, én fra hver kategori.

Formand
Ole Hammer
LEGO Gruppen

(Producent)

Næstformand
Ditte Fast Bonde
Salling Group

(Detail)

Kasserer
Morten Li-Nielsen
LINIEX ApS

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem (orlov)
Jessica Ibsen 
Mattel Inc

(Producent)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Martin Kærgaard
Indeks Retail A/S

(Detail)

Bestyrelsesmedlem
Michael Ege
Panduro Hobby AB

(Detail)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Janet Ring
Room2play Aps

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem 
Sofie Hestbæk
Creativ Company

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem
Jacob Bryde-Nielsen
EPOCH D’Enfance Nordic

(Producent)