Bestyrelsen

Bestyrelsen i LEG består af seks medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er to år og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen sammensættes således, at den består af to producenter, to grossister/importører og to detailhandlere. Derudover vælges der tre suppleanter, én fra hver kategori.

Formand
Ole Hammer
LEGO Gruppen

(Producent)

Næstformand
Ditte Fast Bonde
Salling Group

(Detail)

Bestyrelsesmedlem
Jessica Ibsen
Mattel Inc

(Producent)

Bestyrelsesmedlem
Michael Ege
Panduro Hoppy AB

(Detail)

Bestyrelsesmedlem
Morten Li-Nielsen
LINIEX ApS

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Bettina Sølvberg Nielsen
Hasbro Nordic

(Producent)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Janet Ring
Room2play

(Grossist)

Bestyrelsesmedlem (Suppleant)
Martin Kærgaard
Indeks Retail A/S

(Detail)

Bestyrelsesmedlem 
Sofie Hestbæk
Creativ Company

(Grossist)