Etiske retningslinjer


De etiske retningslinjer udgør brancheforeningens værdigrundlæg og er besluttet af generalforsamlingen. Alle LEG’s medlemmer forpligter sig ved medlemskabet til at leve op til de etiske retningslinjer, der fokuserer på produktsikkerhed, produktionsforhold, miljø, immaterielle rettigheder og markedsføring.

Læs foreningens etiske retningslinjer

Yderligere har LEG udviklet politikker inden for produkt- og forbrugersikkerhed, som foreningen forventer, at medlemmerne overholder.

Læs foreningens politikker her.