Sekretariatet

Sekretariatet bistår foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg i det daglige arbejde, herunder planlægning og opfølgning på bestyrelses- og udvalgsmøder, samt planlægning af netværksarrangementer og Årets spil. Derudover varetager sekretariatet foreningens regnskabsfunktion.

Foreningen benytter Dansk Erhverv som sekretariat.

Sekretariatschef
Betina Schiønning
T. 3374 6152
M. 9137 3020
bsc@danskerhverv.dk

Studentermedhjælper
Liv Rossen Johansen
T. 3374 6223

lirj@danskerhverv.dk

Studentermedhjælper
Nadja Kala
T. 3374 6703

naka@danskerhverv.dk