Sekretariatet

Sekretariatet bistår foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg i det daglige arbejde, herunder planlægning og opfølgning på bestyrelses- og udvalgsmøder, samt planlægning af netværksarrangementer og Årets spil. Derudover varetager sekretariatet foreningens regnskabsfunktion.

Foreningen benytter Dansk Erhverv som sekretariat.

Sekretariatschef
Betina Schiønning
T. 3374 6152
M. 9137 3020
bsc@legebranchen.dk

Sekretær
Käthe Dahl-Jensen
T. 3374 6031

kdj@legebranchen.dk

Regnskab
Camilla Roed-Jensen
T. 3374 6148

crj@danskerhverv.dk